Öz Geçmiş Ve Bilimsel Yayınlar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: LEVENT SÜTÇİGİL

Doğum Tarihi: 23.01.1972

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 1995
Tıpta Uzmanlık Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) GATA Tıp Fakültesi 2003


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı:

Tez Başlığı: “Kronik İnsomnia’da Uyku Yapısının ve Hipotalamo-Hipofizier Aksın İncelenmesi”

Tez danışmanı: Prof.Dr.Hamdullah Aydın

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör.Dr. GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 1998-2003
Uzman Tabip GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı. 2003-2005
Yrd.Doç.Dr. (Öğretim Üyesi) GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı. 2005-2010
Doç.Dr Pennsylvania Üniversitesi. Center for the Treatment and Study of Anxiety. (Visitor Professor) 2010-2011
Doç.Dr. GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı. 2011-2013

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Jüri Üyeliği):

ODTU “Master Of Science in Biological Sciences Department” Canan Kurşungöz’ün “Determination of Hypothalamic Neuropeptide Levels Involved In Appetite Regulation in Atypical Antipsychotic Drug, Risperidone Treatment.” Jüri üyeliği.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilimdalı Deneysel Psikoloji Bilim Dalı öğrencisi Beliz Hazan’ın “ Psikofizyolojik İnsomnia Hastaları ve Paradoksal İnsomnia Hastaları İle Sağlıklı Bireylerin Biliş, Üst-biliş ve Kişilik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması “adlı Yüksek Lisans Tezinde tez jüri üyeliği.


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı öğrencisi Ceren Şenol’un yüksek lisans tez jüri üyeliği.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları (Jüri Üyeliği):

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ayşe Bikem Hacıömeroğlunun “Perceived Parental Rearing Behaviours, Responsibility Attitudes And Life Events As Predictors Of Obsesive Compulsive Symptomatology: Test of A Cognitive Model “ adlı doktora tez jürisi üyeliği.
Projelerde Yaptığı Görevler:

GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 15.09.2008 tarih ve AR-2008/49 nolu “Psikotik bozukluklar ve metabolik sendrom: Atipik Antipsiotiklerin Monoamin Nörotransmitter Genlerin Açılım Düzeylerine etkilerinin İncelenmesi” adlı Projede Proje Yardımcısı.
GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 04.06.2010 tarih ve AR-2010/50 nolu “Psikotik Bozukluklar ve Metabolik Sendrom Şizofreni Hastalarının Tedavisinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzapin’in Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi Adlı Projede Proje Yardımcısı
İdari ve Akademik Görevler:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi. Sağlık Kurulu Üyeliği 2003-2013 (2011 Hariç).
NATO COMEDS Çalışma Grubu Üyeliği 2012-2013
Karaciğer Nakli Konsey Üyeliği. 2012-2013
Akciğer Nakli Konsey Üyeliği 2012-2013
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Psikiyatri Derneği
Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Ankara Çağdaş Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği


Ödüller:


Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18. Cilt Araştırma Yazıları Teşvik Ödülü: Üçüncülük Ödülü: Doruk A, Türkbay T, Yelboğa Z, Çiyiltepe M, İyisoy A, Sütçigil L, Özşahin A. Autonomic nervous system imbalance in young adults with developmental stuttering. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008,18(4):274-281.
Hamurcu U, Sütçigil L, Doğan SB, Anıl L, Evrensel A, Cansever A. Şizoobsesif Hastalıkta Klinik Profili” Gazi Günleri İnteraktif Kongresi. Poster Ödül Yarışmasında 1.cilik. 2010
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI ve SCI-Expanded tarafından taranan dergiler)

Yanik T, Kursungoz C, Sutcigil L, Ak M. Weight Gain in Risperidone Therapy. Investigation of Periferal Hypothalamic Neurohormone Levels in Psychotic Patiens. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013, 33:5. (SCI)
Karadas Ö, Sutcigil L, Odabasi Z.Efficiacy Of Melotonin In Chronic Tension Type Headache Patients And Effects On Anxiety And Depression. Journal Of Neurological Science. 34:116-123, 2013 (SCI)
Ak M, Sezlev D, Sutcigil L, Akarsu S, Ozgen F, Yanik T. The Investigation of Leptin and Hypothalamic Neuropeptides Role In First Attack Psyhotic Male Patients: Olanzapin Monotherapy. Psychneuroendocrinology (2012). http://dx.doi.org /10.1016 /j.psyneuen.2012.06.2012. (SCI)
M. Ak, N. Torun, L. Sutcigil, B. Haciomeroglu, "İntihar Girişimi Olan Majör Depresyon Hastalarında Üst-biliş Süreçleri". Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 2011 , DOI: 10.4274/Npa.y6133. (SCI- Expanded)
M. Ak, N. Lapsekili, B. Haciomeroglu, L. Sutcigil, H. Turkcapar. "Early maladaptive schemas in bipolar disorder.", Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (ISI) , false pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x. (SCI)
M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, E. Dövyap Congologlu, B. Haciomeroglu, H. Canbaz, H. Yaprak, L. Jay, KN. Ozmenler. "Communication skills training for emergency nurses.", Int J Med Sci. (ISI) , 397-401 pp., 2011. (SCI- Expanded)
O. Cinar, M. Ak, L. Sutcigil, E. Congologlu, H. Canbaz, E. Kilic, KN. Ozmenler. "Communication skills training for emergency medicine residents". European Journal of Emergency Medicine (ISI) , 2011. DOI: 10.1097/MEJ.0b013e328346d56d. (SCI- Expanded).
Akça, M. Ak, L. Sütçigil, A. Özşahin, Y. Kütükçü. "Parkinson Hastalığı’nda Depresyon için Sertralin ve Venlafaksin Tedavisinin Karşılaştırılması”. Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) , 201-206 pp., 2011 , DOI: 10.4274/Npa.Y5711. (SCI- Expanded)
Yetkin S, Aydın H, Özgen F, Sutcigil L, Bozkurt. Sleep Architecture in Schizophrenia Patients. Turkish Journal of Psychiatry 22(1),1-8, 2011. (SSCI)
Doruk A, Türkbay T, Yelboğa Z, Çiyiltepe M, İyisoy A, Sutcigil L, Özşahin A. Autonomic Nervous System Imbalance in Young Adults with Developmental Stuttering. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18: 274-281 (2008). (SCI- Expanded)
Özmenler KN, Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sutcigil L, Cansever A, Uzun Ö, Özgen F, Özşahin A. Mirtazapin Augmentation In Depressed Patients With Sexual Dysfunction Due To Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Human Psychopharmacology Clinical & Experimental. 23:321-326 (2008). (SCI)
Sutcigil L, Oktenli C, Muşabak U, Bozkurt A, Cansever A, Uzun O, Sanisoglu SY, Yesilova Z, Ozmenler KN, Ozsahin A, Sengul A. Pro-and Anti-Inflammatory Cytokine Balance In Major Depression: Effect Of Sertralin Therapy. Clinical and Developmental Immunology 76396 (2007). Doi: 10.1155/2007/76396. (SCI- Expanded)
Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sutcigil L, Ozmenler KN, Ozşahin A. Is There A Gender Difference In Infertile Couples Without An Axis I Psychiatric Disorder In The Context Of Emotional Symptoms, Social Support, And Sexual Function. Turkish Journal Of Psychiatry 18: 1-11 ( 2007). (SSCI)
Aslan S, Gulcat Z, Albayrak FS, Maral I, Yetkin S, Sutcigil L, Aycan S, Isık E, Aydın H. Prevalence of Insomnia symptoms: Results from an urban district in Ankara, Turkey. International Journal of Psychiatry In Clinical Practice. 10: 52-58 (2006). (SCI- Expanded)
Sütçigil L, Özmenler KN. Major Depresyonda Psikososyal Müdahaleler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 3: 46-50, (2007). (SCI- Expanded)
Sütçigil L, Cansever A. Bipolar Bozuklukta Psikoterapötik ve Psikososyal Girişimler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2:46-51, (2006). (SCI- Expanded)
Sütçigil L, Cansever A. Bipolar Bozukluk ve Eşik Altı Belirtiler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2: 17-22, (2006). (SCI- Expanded)
Aydın H, Sütçigil L. Uykuda Bilişsel İşlevler. T Klin J Psychiatry 2: 75-78 (2001). (SCI- Expanded)
Aydın H, Sütçigil L, Özgen F. İnsomnia. T Klin J Psychiatry 2: 98- 102, (2001). (SCI- Expanded)
N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar. "Jeneralize pruritus olgularında ayırıcı tanıda psikiyatrik değerlendirme: Olgu sunumu". Anadolu Psikiyatri Dergisi (ISI) , 371-373 pp., 2010. (SCI- Expanded)
Lapsekili N, Ak M, Sütçigil L. Risperidona Bağlı Hiperprolaktinemi Gelişen Obsesif Kompulsif Bozukluklu Bir Olgunun Ariprazolle Tedavisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(2):165-165. (SCI- Expanded)
Ursavaş A, Göktaş K, Sütçigil L, Özgen F. Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 5:79-83, (2004).


B. Ulusal Dergiler ile diğer indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makaleler

Demir E.Y., Sütçigil L. Sekonder Delüzyonel Parazitoz’un (Ekbom Sendromu) Bir Olgu Üzerinden Gözden Geçirilmesi. Anatolian Journal Of Clinical Investigation. Cilt 7, Sayı 2, 2013.
Sütçigil L, Aslan S. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırma Dergisi 1(2012)98-104.
Torun Yazıhan N, Özşahin A, Sütçigil L. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları. Klinik Psikiyatri 12:43-50, (2009).
N. Lapsekili, Ö. Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, M. Yücel. "Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki.", Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , 167-74 pp., 2011.
L. Dövüşkaya, M. Ak, L. Sütçigil, M. Gülsün, N. Lapsekili, F. Özgen. "Depresif bozukluk komorbiditesi olan ve olmayan erkek yaygın anksiyete bozukluğu olgularında cinsel işlevin değerlendirilmesi.", Gülhane Tıp Derg. , 34-37 pp., 2011.
E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler. "Antisosyal kişilik bozukluğunda heyecan arama davranışı ile serum seks steroidleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Gülhane Tıp Derg. , 91-95 pp., 2010.
Korkmazhan H, Yetkin S, Sütçigil L, Özgen F, Aydın L. Panik Bozukluğu Hastalarında Polisomnografi Bulguları. Gülhane Tıp Dergisi 2010:52:237-240.
M. Ak, M. Gülsün, Z. Perdeci, L. Sütçigil, A. Bozkurt. "Psikolojik Otopsi: Öldürme Ardından Özkıyım". Anatol J Clin İnvestig , 103-105 pp., 2009.
Doruk A, Sütçigil L, Erdem M, Işıntaş M, Özgen F. Defence Mechanisms In Adjustment Disorder. New/Yeni Symposium Journal 47: 135-141, 2009.
Aslan S, Yetkin S, Albayrak FS, Gülçat Z, Maral I, Aycan S, Sütçigil L, Özgen F, Aydın H. Hipersomnia İle İlgili Belirtilerin Ankara’nın Kentsel Bir Bölgesinde Yaygınlığı. Klinik Psikiyatri 8:172-179, (2005).
Sütçigil L, Aydın H, Özgen F, Cöngöloğlu E, Yazıhan NT. İnsomniada Uyku Örüntüsünün Özellikleri. Gülhane Tıp Dergisi 47: 150-163, (2005).


C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Yanik, Tulin; Kursungoz, Canan; Sutcigil, Levent, Ozgen Fuat. Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript (CART) blood levels increase after Risperidon treatment in psychotic disorder patients. Conference: 9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX)Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 04-08, 2010. DRUG METABOLISM REVIEWS Volume: 42 Supplement: 1 Pages: 159-160 Published: AUG 2010. (SCI-E)
Yanik, Tulin; Kursungoz, Canan; Sutcigil, Levent, Ozgen F. Risperidon (risperdal) therapy in schizophrenia: metabolic effects. 16th North American Regional ISSX MeetingLocation: Baltimore, MD Date: OCT 18-22, 2009. DRUG METABOLISM REVIEWS Volume: 41 Supplement: 3 Pages: 186-186 Meeting Abstract: 374 Published: OCT 2009. (SCI-E)
Akcay BD, Cinar A, Ak M, Sutcigil L. Post Traumatic Stress Disorder/Obsesive-Compulsive Disorders. The International Journal of Neuropsychopharmacology 15 (1), 2012. (SCI-E)
Ak M, Cinar A, Akca A, Ozsahin A, Haciömeroglu B, Sutcigil L. Side Effects and Treatment Discontinuance of Reboxetin; Treatment of Depression in Parkinson’s Disease: Three Cases Reports. The International Journal of Neuropsychopharmacology 15 (1), 2012. (SCI-E)
Perdeci Z, Sütçigil L, Özmenler KN, Ateş MA, Özşahin A. Oksipital Bölge Lezyonu ile Eş Zamanlı Ortaya Çıkan, Görsel Varsanılarla Seyreden Bir Uyum Bozukluğu Olgusu. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul , 2009. (SCI-E)
Doruk A, Balıkçı A, Sütçigil L, Uzun Ö. Olanzapinle İlişkili Periferik Ödem: İki Olgu Sunumu. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, 2009. (SCI-E)
Tulin Yanik, Canan Kursungoz, Levent Sutcigil, Fuat Ozgen, INVESTIGATION OF PERIPHERAL ALPHA MELANOCORTIN STIMULATING HORMONE AND NEUROPEPTIDE Y LEVELS IN SCHIZOPHRENIA. "7 th Int. Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson's Disease (MDPD)", (2010), p
Karadas O, Gul HL, Sutcigil L, Boru T, Odabası Z. Efficiaccy of Melatonin in Chronic Tension Type Headache Patients and Effects on Anxiety and Depression. 15th Congress of The International Headache Society, Berlin, Germany. June 23-26, 2011.
M. Ak, L. Sütçigil, M. Erdem, A. Balıkçı, C. Çelik, B. Özdemir, A. Bozkurt, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book" bildiri kitapçığındaki "The İmpact of Anxiety Levels on Shooting Performance", 181 pp., Pieria, Greece, June 2010
E. Özdemir, L. Sütçigil, M. Ak, N. Lapsekili, K.N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book." bildiri kitapçığındaki "Investigating the relationship between sensation seeking behavior and serum sex steroids in antisocial personality disorder", 155 pp., Pieria, Greece, June 2010
M. Ak, L. Sütçigil, N. Lapsekili, A. Bozkurt, K. N. Özmenler, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book" bildiri kitapçığındaki "Preventive Mental Health Care and Model Applied at Turkish Armed Force", 168 pp., Pieria, Greece, June 2010
O. Cinar, M. AK, L. Sutcigil, E. Dovyap Congologlu, H. Canbaz, K.N. Ozmenler, Eusem 2010, 6th European Congress on Emergency Medicine konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Communication Skills Training For Emergency Medicine Residents", 297 pp., Stockholm, Sweden, October 2010
M. Ak, O. Cinar, L. Sutcigil, A. Bozkurt, E.D. Congologlu, K.N. Ozmenler, APA konferansı dahilinde "New Research Book" bildiri kitapçığındaki "Psychoeducation: Results of Communication Skills Training for Emergency Nurses", 396 pp., Honolulu, USA, May 2011
Sarı O, Çelikkol İ, Erdal M, Sütçigil L, Sağlam K, Özşahin A. Effect of Educational Status on Suicide Attempt In Male Patients With Depression. WONCA (World Family Doctors Caring for People) Europe Council Meeting, Abstract Book, p: 455-456, Istanbul, 2008.
Sutcigil L, Ozmenler KN, Cakır Z, Soygut G, Karlidere T. Early Maladaptive Schemas In Antisocial Personality Disorder. 6th International Congress Of Cognitive Psychotherapy, Abstract Book, 190, Rome, 2008.
Sutcigil L, Yazihan N, Ozmenler K, Bozkurt A. The Relation Between Criminal Behavior And Anger. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy, Abstract Book, p: 190-191, Rome, 2008.
Ozgen F, Sütçigil L, Karadağ H, Bozkurt A, Aydın H. İnsomnia Etyolojisinde Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması. Society of Biological Psychiatry & WFSBP 3rd International Symposium. Program and Abstract Book, p: 35, Bursa , 2002.
Sütçigil L, Karadağ H, Ozgen F, Demir A, Bozkurt A, Aydın H. Parasomniaların Uyku Yapılarının Araştırılması. Society of Biological Psychiatry & WFSBP 3rd International Symposium. Program and Abstract Book, p: 37, Bursa , 2002.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

Kurşungöz C, Sütçigil L, Ak M, Yanık T. Atipik Antipsikotik Risperidon Tedavisinde İştah Kontrolünde Rol Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Seviyelerinin İncelenmesi. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 09-13 Ekim 2012. Bursa.
Sezlev D, Ak M, Sütçigil L, Yanık L. Olanzapin Monoterapisinde Besin Alımı ve İştah Düzenlenmesinde Görev Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Değişimi. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 09-13 Ekim 2012. Bursa.
N. Lapsekili, Ö.Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İlk Atak Şizofrenide P300 Bulguları İle Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki", Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010
N. Lapsekili, L. Sütçigil, M. Ak, A. Çınar, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nörotik Ekskoryasyonlarla Giden Jeneralize Pruritus: Olgu Sunumu.", Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010
M. Ak, A. Cüceloğlu, S. Zincir, N. Lapsekili, L. Sütçügil, A. Bozkurt, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, konferansı dahilinde "Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prematür Ejekülasyon Etyolojisinde Sosyodemografik Etkenler ve Sünnet İle İlgili Değişkenler.", 242 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010.
Bolu A, Erdem M, Özdemir M, Çelik C, Sütçigil L, Ozgen F. GATF Psikiyatri AD’de Uyum Bozukluğu Tanısı ile Yatan Hastaların Klinik Örüntülerinin Değerlendirilmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Swissotel Grand Efes, 05-09 Ekim 2010.
Karadaş Ö, Sütçigil L, Ulaş HÜ, Gökçil Z, Odabaşı Z. Kronik Gerilim Tip Başağrılı Hastalarda Melatonin Tedavisinin Etkinliği ile Anksiyete Depresyon Üzerine Etkisi. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi.4-9 Aralık 2010, Antalya Rixos Sungate Otel.
Sütçigil L, Kurşungöz C, Yanık T, Özgen F. Şizofrenide Risperidon Tedavisi: Metabolik Etkileri. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitapçığı, s: 264, Ankara, 2009.
Yazıhan NT, Sütçigil L, Lapsekili N. Antisosyal Kişilik Bozukluğu (AKB) Tanısı Alan Erişkinlerde Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) İle Taranan Çocukluk Çağı Davranış Sorunlarının, Erişkinlikte Öfke İle İlişkisi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitapçığı, s:148, Ankara, 2009.
Yazıhan N, Özşahin A, Sütçigil L. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Erişkinlikteki Yansıması. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:62, Ankara, 2009.
Sütçigil L, Yazıhan NT, Özmenler KN. Kriminal Davranış ve Öfke İlişkisi. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:63, Ankara, 2009.
Balıkcı A, Sütçigil L, Çınar A, Doruk A, Uzun Ö. Adli Sorunlara Yol Açan Bir Dürtü Kontrol Bozukluğu : Olgu Sunumu. TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Çalışmalar Özet Kitapçığı, s:68, Ankara, 2009.
Balıkçı A, Sütçigil L, Doruk A,. Psikiyatrik belirtilerle seyreden erişkin tip metakromatik lökodistrofi olgusu. 12. Gazi psikiyatri Günleri, 2-6 Nisan 2008, KKTC.
Yazıhan NT, Sütçigil L, Özgen F. Uyku Apne Sendromu Tanısı Almış, Hastalık Tanısı Almamış ve İnsomnia Tanısı Almış Üç Grubun Uyku Alışkanlıklarının Betimlenmesi. 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s: 178, Kuşadası, 2008.
Yetkin S, Yazıhan NT, Özgen F, Aydın H, Sütçigil L. Obstruktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Uyku Yapısının Özellikleri. 9.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, s. 179, Kuşadası, 2008.
Sütçigil L, Özmenler KN, Çakır Z, Soygüt G, Karlıdere T. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Kliniğinde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Rolü. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi. 28-30 Eylül 2007.Harbiye, İstanbul.
Sütçigil L, Özmenler KN, Yazıhan N, Bozkurt A. Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Öfke ve Kriminal Davranış İlişkisi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi. 28-30 Eylül 2007.Harbiye, İstanbul.
Sütçigil L, Özgen F, Cöngöloğlu E. İnsomniak Hastalarda Psikometrik Değerlendirme. 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s. 17, Bodrum, 2006.
Sütçigil L, Yetkin S, Özgen F, Aydın H. İnsomniak Hastalarda Hipotalamo-Hipofizier Aksın ve Biyokimyasal Değerlerin İncelenmesi. 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapı, s. 129, Bodrum, 2006.
Sütçigil L, Özgen F, Özbek L, Aydın H, Yetkin S. Uyku Skorlamasına İstatistiksel Bakış. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitabı, s.50-55, Çeşme, 2004.
Yetkin S, Çelik C, Sütçigil L, Özgen F. Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Uyku Yapısı: Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s.56-59, Çeşme, 2004.
Sütçigil L, Özgen F, Erdem M, Çelik C, Aydın H. İnsomniada Uykunun Öznel Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapçığı, s.95-97, Çeşme, 2004.
Özbek L, Özgen F, Sütçigil L, Aydın H. Depresif ve Normal Deneklerin Uyku EEG’leri Arasındaki Yapısal Farklılıkların İtakura Uzaklık Ölçüsüyle Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi. Kongre Kitapı, s.98- 103, Çeşme, 2004.
Sütçigil L, Aydın H, Özgen F, Cöngöloğlu E, Yazıhan NT. İnsomniada Uyku Örüntüsün Özellikleri. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapı, s:226-227, Kuşadası, 2004.
Sütçigil L, Özgen F, Çelik C, Yetkin S, Aydın H. İnsomniaklarda Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapı, s.228-229, Kuşadası, 2004.
Aslan S, Albayrak S, Bakar Ç, Aycan S, Maralı, Gülçat Z, Cöngöloğlu E, Yetkin E, Sütçigil L, Özgen F, Aydın H, Işık E. Ankara İli Gölbaşı Uyku Bozuklukları Alan Araştırması. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Kitapı, s:575-575 Antalya, 2003.
Sütçigil L, Bozkurt A, Gülçat Z, Aydın H. Frontal Lob Agenezisi. Bir Olgu Sunumu. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 99-100, Ankara, 2003.
Cöngöloğlu E, Sütçigil L, Özgen F, Yazıhan N, Aydın H. İnsomniak Olguların Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 123-126, Ankara, 2003.
Aslan S, Cöngöloğlu E, Gülçat Z, Yetkin S, Sütçigil L, Etik Ç, Arıkan Z, Aydın H. Uykusuzluk Şiddeti İndeksi Güvenirlilik ve Geçerlik Çalışması. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 127-128, Ankara, 2003.
Özgen F, Yetkin S, Bozkurt, Sütçigil L, Aydın H. Major Depresif Bozukluğu Olan Hastalarda Uyku Yapısı. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 131-134, Ankara, 2003.
Cansever A, Uzun Ö, Perdeci Z, Sütçigil L, Hamurcu U. Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Komorbidite. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Özet Kitabı, s: 195, Marmaris, 2002.
Özgen F, Sütçigil L, Karadağ H, Aydın H. Narkoleptik Hastaların Uyku Örüntüsü ve Yakınmaları Üzerine Bir Çalışma. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, s: 67, Kapadokya, 2001.
Özgen F, Demir AU, Sütçigil L, Güven SF, Aydın H. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alanlarda CPAP Uygulamasının Uyku Üzerine İlk Gece Etkileri. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. Özet Kitabı, s: 68-69, Kapadokya, 2001.
Dikkatli S, Sütçigil L, Özkan HM, Özgen F, Aydın H. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tianeptin Etkinliği. 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Kitapçığı, s: 210-213, Antalya, 2000.


E. SCI - Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde alınan Atıflar ve Atıf Sayısı (Web of Since)

Sutcigil, Levent; Oktenli, Cagatay; Musabak, Ugur; et al. Pro- and anti-inflammatory cytokine balance in major depression: Effect of sertraline therapy. CLINICAL & DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY Article Number: 76396 DOI: 10.1155/2007/76396 Published: 2007. ATIF SAYISI: 60
Cinar, Orhan; Ak, Mehmet; Sutcigil, Levent; et al. Communication skills training for emergency medicine residents. EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Volume: 19 Issue: 1 Pages: 9-13 DOI: 10.1097/MEJ.0b013e328346d56d Published: FEB 2012. ATIF SAYISI: 1
Ak, Mehmet; Cinar, Orhan; Sutcigil, Levent; et al. Communication Skills Training For Emergency Nurses. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Volume: 8 Issue: 5 Pages: 397-401 Published: 2011 ATIF SAYISI: 1
Doruk, Ali; Tuerkbay, Tumer; Yelboga, Zekeriya; et al. Autonomic Nervous System Imbalance in Young Adults with Developmental Stuttering KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 18 Issue: 4 Pages: 274-281. DEC 2008. ATIF SAYISI: 4
Ozmenler, Nahit Kamil; Karlidere, Tunay; Bozkurt, Ali; et al. Mirtazapine augmentation in depressed patients with sexual dysfunction due to selective serotonin reuptake inhibitors. Source: HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL Volume: 23 Issue: 4 Pages: 321-326 DOI: 10.1002/hup.929 Published: JUN 2008. ATIF SAYISI: 17
Karlidere, Tunay; Bozkurt, Ali; Yetkin, Sinan; et al. Is there gender difference in infertile couples with no axis one psychiatric disorder in context of emotional symptoms, social support and sexual function? Source: TURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 18 Issue: 4 Pages: 311-322 Published: WIN 2007. ATIF SAYISI: 4
Aslan, S; Gulcat, Z; Albayrak, FS; et al. Prevalence of insomnia symptoms: results from an urban district in Ankara, Turkey. Conference: 39th National Psychiatry CongressLocation: Antalya, TURKEY Date: OCT 14-19, 2005. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE Volume: 10 Issue: 1 Pages: 52-58 DOI: 10.1080/13651500500410364 Published: MAR 2006. ATIF SAYISI: 2
Ursavaş A, Göktaş K, Sütçigil L, Özgen F. Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi. Toraks Dergisi 5:79-83, (2004). ATIF SAYISI: 2


F. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yada bölüm yazarlığı

Bek S, Sutcigil L, Bozkurt A. “Psychoneuroimmunology: Latest Advances.”, Immunology In Clinic Practice. Ed.Oktenli Ç. Nova Biomedical Books, Newyork, 2010. ISBN 978-1-60876-644-4
G. Türkçe bilimsel veya ders kitaplarında bölüm yazarlığı, editörlük veya editör yardımcılığı

Yüksel N. Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği. Sütçigil L., Aslan A. Hipnotik İlaçlar 20 Eylül 2010. Ankara. ISBN:978-9944-5835-5-8.
Yüksel N. Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği. Sütçigil L., Özgen F.Uyku Bozukluklarında Tedavi. 20 Eylül 2010. Ankara. ISBN:978-9944-5835-5-8.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ayın Kitabı. Uyku ve Uykuda Solunum Bozuklukları. Sayı: 63. Haziran 2005.
H. Alanında herhangi bir kitaptan bölüm çevirmenliği

Sütçigil L, “Tanı ve Sınıflandırma”. Klinik Psikofarmakoloji El Kitabı, Çeviri Ed. Bozkurt A, s:15-34, Güneş Tıp Kitabevleri, 2010, Ankara. ISBN:978-975-277-258-8
Sütçigil L, Türkçapar H. “Bilgi İşlem Süreci ve Mantık Hataları”. Bilişsel Terapi Yöntemleri, Çeviri Editörü: Türkçapar H, Köroğlu E, s:153-184, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler Yayın Birliği, 2007, Ankara. ISBN: 1-57230-905-9
Sayın A, Sütçigil L. “Depresyon”. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Planları ve Girişimler”, Çeviri Editörü: Aslan S, Türkçapar H, Köroğlu E., s:11-63, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler Yayın Birliği, 2009, Ankara. ISBN-10: 1572305142
Sütçigil L, “Nöron İçi Sinyal Yolakları”. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook Of Psychiatry”, Çeviri Editörü: Aydın H, Bozkurt A, s: 89-98, Güneş Kitapevi, 2007, Ankara.
Sütçigil L, “Temel Elektrofizyoloji”. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook Of Psychiatry”, Çeviri Editörü: Aydın H, Bozkurt A, s: 89-98, Güneş Kitapevi, 2007, Ankara.
Sütçigil L, “Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğunun Tedavisi”. Quick Reference Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikiyatrik Hastaların Tedavisi İçin Pratik Başvuru Kılavuzu, s: 256-275, Compendium, 2006.
I. Ulusal Kongre, Sempozyumlarda Konuşmacı olmak.

Aslan S, Kara H, Türkçapar H, Sütçigil L. Rüyaların Psikoterapide Kullanımı. 3. KDTD Kongresi . 14-1711.2013. İstanbul.
Cöngöloğlu E, Öznur T, Sütçigil L. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Tedavilerden Kazanılan Tecrübeler. 14-17.11.2013. İstanbul.
Aydın H, Yetkin S, Sütçigil L. Uyku Bozukluklarında Farmakoterapi. TPD. 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. 10-13.04.2013. Antalya.
Kaya B, Karamustafalıoğlu O, Kavakçı Ö, Sütçigil L. Poliklinik Şartlarında TSSB’nin Tedavisi Mümkün Mü? 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. 10-13.04.2013. Antalya.
Kaya B, Sütçigil L. TSSB Tedavisinde EMDR ve Prolonged Exposure’un Örtüşen ve Ayrışan Yanları Üzerine Bir Tartışma. (Çalışma Grubu) 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi.09-13 Ekim 2012.Bursa.
Sütçigil L. Yanık T, Ak M. Atipik Antipsikotiklerin Yeme Davranışı ve Kilo Değişimi Üzerine Etkileri: ODTU-GATA Proje Sonuçlarının Paylaşımı. (Psikotik Hastalarla Yapılan Çalışmalar. GATA-ODTU Projesinin Sonuçları) (Panel) . 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi.09-13 Ekim 2012.Bursa.
Sütçigil L, Sayın A, Arslan S. OKB, TSSB ve Sosyal Fobide Prolonged Exposure Tedavisi Uygulamaları. (Kurs) 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi.09-13 Ekim 2012.Bursa.
Yetkin S, Sütçigil L. İnsomniada Bilişsel ve Davranışsal Kuramlar ve Tedavi. (Psikofizyolojik ve Paradoksal İnsomnianın Bilişsel Tedavisi). 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 06-10 Kasım 2010.Antalya
Ak M, Lapsekili N, Sütçigil L. Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tedavi Seçenekleri. (SSRI’lara Cevap Vermeyen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Güçlendirme Seçenekleri). 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 05.09 Ekim 2010. İzmir.
Sütçigil l, Aslan S. “ İnsomnia; Tanı, Değerlendirme ve Tedavi Uykusuzluk için Bilişsel Davranışçı Terapi. (Kurs) 19. Anadolu Psikiyatri Günleri. 16-19 Haziran 2010. Eskişehir
Sütçigil L, Bozkurt A, Ak M. Psikiyatride Uyarım Tedavilerinin Dünü, Bugünü, Yarını: Değişmeyen Alternatif Tedavi : EKT. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri. 16-19 Haziran 2010. Eskişehir
Sütçigil L, “Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Yapılar ve Terapötik Süreç- TSSB’de Terapötik Süreç (Panel)”, 2. Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği Ulusal Kongresi, 6-8 Kasım, İstanbul, 2009.
Sütçigil L, “Psikiyatri ve Uyku Bozuklukları, İnsomnia Tedavisi (KURS)”, 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 04-08 Kasım, Kuşadası, 2008.
Sütçigil L, “İnsomniaya Psikiyatrik Perspektiften Bakış, İnsomniada Davranışçı Tedaviler (Panel)”, 9.Ulusal Uyku Tıbbı kongresi, 4-8 Kasım, Kuşadası, 2008.
Sütçigil L. “Önce Zarar Vermemek Uyku Bozukluklarında Tanı ve Tedavide Psikiyatrist Neler Yapmalı?, Parasomniya Tanı ve Tedavi Müdaheleleri (Panel)”, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, 14-19 Ekim, Antalya, 2008.
Aslan S, Sütçigil L. “İnsomnia Tanı ve Tedavisi: İlaç Tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi. (Çalışma Grubu), 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, 14-19 Ekim, Antalya, 2008.
Sütçigil L, Psikiyatri ve Uyku Bozuklukları, İnsomnia Tedavisi”, 8. Ulusal Uyku ve Uyku Bozuklukları Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, Bodrum, 2007. (Kurs)
Sütçigil L. “Çeşitli Yönleriyle İntihar Davranışı, İntihar Davranışında Terapisitin Tutumu ve Yasal Konular (Panel)”, 1. Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül, İstanbul, 2007.
Sütçigil L. “İnsomniada Psikofizyoloji (Panel)”, 1. Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül, İstanbul, 2007.
Sütçigil L, “Psikiyatride Uyku Bozuklukları ve Farmakoterapi Kursu”, 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi 25-29 Ekim, Bodrum, 2006.
Sütçigil L, “Hiç uyumuyorum” veya “uyuyamıyorum yakınması altında yatan nedenler, Paradoksal İnsomnia Nedenleri Tedavi Yaklaşımları (Panel)”, 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 25-29 Ekim, Bodrum, 2006.
Özgen F, Aydın H, Yetkin S, Sütçigil L. “ İnsomniaya Psikiyatrik Açıdan Bakış (Panel), 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, İzmir, 2005.
Sütçigil L, “İnsomniler ve Tedavi Prensipleri, Subjektif İnsomnia (Panel)”, 5. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 26-28 Eylül, Kayseri, 2002.


İ. Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak, düzenleme kurulunda görev almak

3.Ulusal KDTD Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi) . 14-17.11.2013
Sütçigil L. (Oturum Başkanı). GATA İlk Sunum Günleri. 6.03.2010.
Özmenler KN, Sütçigil L. “ TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri (Oturum Başkanı)”, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009.
Güleç N, Sütçigil L. “Bireyi Tanıma ve Tanımlama Süreci (Oturum başkanı), TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009.
L.Sütçigil. Düzenleme Kurulu üyeliği. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu 06-08 Mayıs 2009, Ankara.
L.Sütçigil. 5.İstatistik Günler Sempozyumu 24-27 Mayıs 2006 Ankara Üniversitesi. Ankara. Bilim ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği.
L.Sütçigil. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 25-29 Ekim, Bodrum, 2006. Düzenleme Kurulu Üyeliği.
J. Ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı veya çalıştaylarda eğitici olmak

Van Erciş Sağlık Bakanlığı Çalışanlarını Destekleme ve Yeterlilik Geliştirme Eğitim Etkinliği 19.05.2012. TPD Van.
Sütçigil L. Zor Olgularda Tanı ve Tedavi Oturumu. TPD.16. Yıllık Toplantısı. 11-14 Nisan 2012. Antalya.
Sütçigil L. Prolonged Exposure Tedavisi. TPD.16. Yıllık Toplantısı. 11-14 Nisan 2012. Antalya.
Sütçigil L. Uyku Bozukluklarına Genel Bakış. Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri-II Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Sempozyumu. 12-13 Şubat 2010. Ankara
Sütçigil L, “ Sağlıklı Yaşam ve Ruh Sağlığı, Uyku ve Ruh Sağlığı (Panel)”, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009.
Sütçigil L, “Acil Psikiyatri Kursu, Depresyon ve Tedavisi”, TSK Koruyucu Ruh Sağlığı Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2009, Ankara, 2009. (Kurs).


K. Diğer uluslar arası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliğiPsikiyatride Güncel Yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry.2011- Halen devam etmekte.
HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing. 2008 Halen devam etmekte.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırmalar Dergisi. 2012 – Halen devam etmekte.
L. Uluslar arası/Ulusal dergilerde her bir makale danışmanlığı

“Bir ölçek çaışmasında tekrarlayıcı düşünme ölçeğini seçici olarak atlamak bir başa çıkma stratejisi olabilir mi?” Journal Of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. Mayıs,2013.
Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin yararsız tedavi ve uygulamaya ilişkin görüşleri. Değerlendirme tarihi: 29/ 12/ 2011. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
Hastanede yatan yaşlı hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Değerlendirme tarihi: 27/ 11/ 2011. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
Effect of coping with anxiety education on the women’s anxiety level. Değerlendirme tarihi: 23/ 4/ 2011. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
Estetik cerrahinin psikososyal etkileri ve hemşirelik girişimi. Değerlendirme tarihi: 22/ 2/ 2011. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
Sağlık yüksekokulu ve teknik eğitim fakültesi öğrencilerinde görülen depresif belirtiler ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Değerlendirme tarihi: 15/ 2/ 2009. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
İnfertil Kadınların Şiddete Maruz Kalma Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Değerlendirme tarihi: 06/03/2012. HEMAR-G Journal of Research and Development in Nursing.
TSSB’nun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler ile Giden Yeni Bir Alt Grubu mu? Olgu Sunumu. Gulhane Medical Journal.
Comprasion of Clinical and the Sociodemographic Characteristics of Patients with Bipolar Disoder tip 1 and without history of Depressive Episode. Gulhane Medical Journal.
Improved Body Cathexis Appraisal After Circumcision in Adult Men. Gulhane Medical Journal.
. Sağlıklı Genç Erkeklerde Pozitif ve Negatif Duygu Düzeylerinin P Dalga Değişkenliği Üzerine Etkisi. Gulhane Medical Journal.
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Annelerinin Mizaç ve Karakter Özellikleri. Gulhane Medical Journal.
Esansiyel Hipertansiyonda Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzı. Gulhane Medical Journal.
Kanser Hastalarında TSSB, Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma. Klinik Psikiyatri Dergisi
Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Belirtileri ve Anksiyete Düzeylerini Etkileyen Faktörler : Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi
Üniversite Hastanelerinde Uyku Ünitesine Başvuran Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi.
Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi
“The evaluation of primary idiopathic focal hyperhidrosis patients in terms of alexithymia. Journal of Health Psychology. May 2013. (SSCI)


M. Diğer Kurslar:

University of Pennsylvania. Prolonged Exposure Therapy For Posttraumatic Stress Disorder. March 14-17, 2011.
University of Pennsylvania. Exposure and Response (Ritual) Prevention for Obsessive-Compulsive Disorder: March 14-17, 2011.
Beck Ins tute For Cognitive Behaviour Therapy. Level 1 Cognitive Behavior Therapy Workshop.23-25 May , 2011.
Beck Instute For Cognitive Behaviour Therapy. Level 2 Personality Disorder. 10-12 June, 2011.
KDT Eğitim Kampı: Temel Klinik Beceriler.Dr.Christine A. Padesky. 17-18.04.2010.İstanbul.
“Hasta değilim, Yardıma ihtiyacım yok. GATA Komutanlığı.Nisan 2010.Ankara
Destekleyici Psikoterapi' GATA Komutanlığı 12.02.2010
“Göz hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”. GATA Komutanlığı. 16-18 Aralık 2009. Ankara.
Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depresiion, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorder.25-26.April.2009
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi. Boylam Psikiyatri Enstitüsü. 07.02.2008.
Kognitif Davranışçı Terapiler Kuramsal Eğitimi. 9.02.2004-12.07.2007Assement and Management of Anger.Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi.
“Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım”. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü.08.08.2009. Ankara.
“Kognitif Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (40 Saat)”. Temmuz 2004